Informatii publice

Tip DocumentDataDetalii
Detalierea cheltuielior 20222022Vezi Documentul
Contul de executie 20222022Vezi Documentul
Balanta centralizatoare 20222022Vezi Documentul
Cont de rezultat patrimonial 20222022Vezi Documentul
Bilant 20222022Vezi Documentul
Situatia fluxurilor de trezorerie 20222022Vezi Documentul
Contul de executie 20222022Vezi Documentul
Detalierea cheltuielilor 20222022Vezi Documentul
Buget de venituri si cheltuieli2022Vezi Documentul
Buget de venituri si cheltuieli2021Vezi Documentul
Buget de venituri si cheltuieli2020Vezi Documentul
Bilant31.12.2017Vezi Documentul
Buget de venituri si cheltuieli31.12.2017Vezi Documentul
Bilant31.12.2009Vezi Documentul
Buget venituri si cheltuieli31.12.2009Vezi Documentul
Alte situatii financiare31.12.2009Vezi Documentul