Serviciul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale

Serviciul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale este asigurat de 1 medic, 1 asistent principal de igiena, 1 agent DDD care asigura dezinfectia spitaliceasca pentru stoparea infectiilor nosocomiale.

Medici

  • Dr. Merisanu Valentina